اینترنت یاب، مرجع معرفی خدمات و سرویس های اینترنتی

جستجو، مقایسه و انتخاب بهترین سرویس اینترنتی از بین شرکت های خدمات دهنده
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
محل تبلیغات شما
مخابرات

لیست قیمت سرویس های اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات


مرتب سازی جدول براساس :
سرعت مدت زمان ترافیک منصفانه ترافیک بین الملل ترافیک شبانه قیمت
0 مگابیت 1 ماهه 40 گیگابایت 10 گیگابایت - 12,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
0 مگابیت 1 ساله 40 گیگابایت 10 گیگابایت - 132,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
0 مگابیت 3 ماهه 24 گیگابایت 6 گیگابایت - 14,550 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
0 مگابیت 6 ماهه 48 گیگابایت 12 گیگابایت - 28,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 1 ماهه 100 گیگابایت 25 گیگابایت - 20,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 6 ماهه 100 گیگابایت 25 گیگابایت - 113,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 1 ساله 100 گیگابایت 25 گیگابایت - 212,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ماهه 160 گیگابایت 40 گیگابایت - 25,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 3 ماهه 160 گیگابایت 40 گیگابایت - 73,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 6 ماهه 160 گیگابایت 40 گیگابایت - 140,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ساله 160 گیگابایت 40 گیگابایت - 264,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 3 ماهه 72 گیگابایت 18 گیگابایت - 29,100 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 6 ماهه 144 گیگابایت 36 گیگابایت - 57,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 1 ماهه 200 گیگابایت 50 گیگابایت - 35,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 3 ماهه 200 گیگابایت 50 گیگابایت - 100,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 6 ماهه 200 گیگابایت 50 گیگابایت - 195,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 1 ساله 200 گیگابایت 50 گیگابایت - 370,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ماهه 240 گیگابایت 60 گیگابایت - 40,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 240 گیگابایت 60 گیگابایت - 115,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 240 گیگابایت 60 گیگابایت - 225,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ساله 240 گیگابایت 60 گیگابایت - 420,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 180 گیگابایت 45 گیگابایت - 46,560 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 540 گیگابایت 90 گیگابایت - 91,200 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ماهه 540 گیگابایت 90 گیگابایت - 50,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 540 گیگابایت 90 گیگابایت - 145,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 540 گیگابایت 90 گیگابایت - 280,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ساله 540 گیگابایت 90 گیگابایت - 525,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 240 گیگابایت 60 گیگابایت - 58,200 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 480 گیگابایت 120 گیگابایت - 72,750 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 480 گیگابایت 120 گیگابایت - 114,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 960 گیگابایت 240 گیگابایت - 142,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ساله 1920 گیگابایت 480 گیگابایت - 279,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ماهه 700 گیگابایت 175 گیگابایت - 80,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 700 گیگابایت 175 گیگابایت - 233,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 700 گیگابایت 175 گیگابایت - 450,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 700 گیگابایت 175 گیگابایت - 845,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 420 گیگابایت 105 گیگابایت 70 گیگابایت 93,120 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 720 گیگابایت 180 گیگابایت - 101,850 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 960 گیگابایت 240 گیگابایت - 116,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 1104 گیگابایت 276 گیگابایت - 133,860 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 1200 گیگابایت 300 گیگابایت - 145,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 1560 گیگابایت 390 گیگابایت - 189,150 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 840 گیگابایت 210 گیگابایت 70 گیگابایت 182,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 1440 گیگابایت 360 گیگابایت - 199,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 1920 گیگابایت 480 گیگابایت - 228,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 2208 گیگابایت 552 گیگابایت - 262,200 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 2400 گیگابایت 600 گیگابایت - 285,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 3120 گیگابایت 780 گیگابایت - 370,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 3840 گیگابایت 960 گیگابایت - 446,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 4416 گیگابایت 1104 گیگابایت - 513,360 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 4800 گیگابایت 1200 گیگابایت - 558,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 6240 گیگابایت 1560 گیگابایت - 725,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 6240 گیگابایت 1560 گیگابایت - 725,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
40 مگابیت 1 ماهه 2 گیگابایت 2 گیگابایت - 15,260 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
40 مگابیت 15 روزه 3 گیگابایت 3.5 گیگابایت - 17,985 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
40 مگابیت 7 روزه - 500 مگابیت - 7,630 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
40 مگابیت 1 روزه 1 گیگابایت 1 گیگابایت - 6,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن

اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا

ما در شبکه های اجتماعی


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا از خدمات ویژه ما به کاربران خود برخوردار شوید

درباره ما


اینترنت یاب، وب سایت اطلاع رسانی درباره معرفی تعرفه های اینترنت پرسرعت ، جشنواره های فروش اینترنت پرسرعت، اینترنت رایگان و معرفی انواع خدمات شرکت های اینترنتی در ایران می باشد.

اگر به تازگی قصد دریافت اینترنت پرسرعت از یکی از شرکت ها را دارید، در اینترنت یاب مشخصات سرویس مد نظر خود را انتخاب کنید تا از بهترین قیمت، بالاترین سرعت و حجم ترافیک و پیشنهادهای ویژه امروز شرکت ها باخبر شوید.