اینترنت یاب، مرجع معرفی خدمات و سرویس های اینترنتی

جستجو، مقایسه و انتخاب بهترین سرویس اینترنتی از بین شرکت های خدمات دهنده
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
محل تبلیغات شما
آسیاتک

لیست قیمت سرویس های اینترنت پرسرعت شرکت آسیاتک


مرتب سازی جدول براساس :
سرعت مدت زمان ترافیک منصفانه ترافیک بین الملل ترافیک شبانه قیمت
512 کیلوبیت 6 ماهه 50 گیگابایت 25 گیگابایت - 25,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 1 ماهه 16 گیگابایت 8 گیگابایت - 12,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 3 ماهه 48 گیگابایت 24 گیگابایت - 37,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 1 ماهه 30 گیگابایت 15 گیگابایت - 17,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 3 ماهه 90 گیگابایت 45 گیگابایت - 51,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 6 ماهه 180 گیگابایت 90 گیگابایت - 96,900 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 1 ساله 360 گیگابایت 180 گیگابایت - 183,600 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 1 ساله 120 گیگابایت 60 گیگابایت - 142,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 1 ماهه 24 گیگابایت 12 گیگابایت - 20,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 3 ماهه 72 گیگابایت 36 گیگابایت - 60,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 1 ماهه 60 گیگابایت 30 گیگابایت - 30,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 3 ماهه 180 گیگابایت 90 گیگابایت - 90,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 6 ماهه 360 گیگابایت 180 گیگابایت - 171,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 1 ساله 720 گیگابایت 360 گیگابایت - 324,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 6 ماهه 100 گیگابایت 50 گیگابایت - 45,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ماهه 32 گیگابایت 16 گیگابایت - 25,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 3 ماهه 96 گیگابایت 48 گیگابایت - 75,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ماهه 75 گیگابایت 37.5 گیگابایت - 40,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 3 ماهه 225 گیگابایت 112.5 گیگابایت - 120,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 6 ماهه 450 گیگابایت 225 گیگابایت - 228,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ساله 900 گیگابایت 450 گیگابایت - 432,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 1 ماهه 44 گیگابایت 22 گیگابایت - 35,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 3 ماهه 132 گیگابایت 66 گیگابایت - 105,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 1 ماهه 90 گیگابایت 45 گیگابایت - 50,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 3 ماهه 270 گیگابایت 135 گیگابایت - 150,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 6 ماهه 540 گیگابایت 270 گیگابایت - 285,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 1 ساله 1080 گیگابایت 540 گیگابایت - 540,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 420 گیگابایت 210 گیگابایت - 182,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ماهه 60 گیگابایت 30 گیگابایت - 40,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 180 گیگابایت 90 گیگابایت - 120,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 360 گیگابایت 180 گیگابایت - 228,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ساله 720 گیگابایت 360 گیگابایت - 432,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ماهه 20 گیگابایت 10 گیگابایت - 20,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 60 گیگابایت 30 گیگابایت - 60,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 120 گیگابایت 60 گیگابایت - 120,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ساله 240 گیگابایت 120 گیگابایت - 240,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ماهه 180 گیگابایت 90 گیگابایت - 60,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 540 گیگابایت 270 گیگابایت - 180,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 1080 گیگابایت 540 گیگابایت - 342,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ساله 2160 گیگابایت 1080 گیگابایت - 648,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 800 گیگابایت 400 گیگابایت - 220,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ماهه 80 گیگابایت 40 گیگابایت - 50,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 240 گیگابایت 120 گیگابایت - 150,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 480 گیگابایت 240 گیگابایت - 285,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ساله 960 گیگابایت 480 گیگابایت - 540,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ماهه 25 گیگابایت 12.5 گیگابایت - 25,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 75 گیگابایت 37.5 گیگابایت - 75,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 150 گیگابایت 75 گیگابایت - 150,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ساله 300 گیگابایت 150 گیگابایت - 300,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ماهه 420 گیگابایت 210 گیگابایت - 75,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 1260 گیگابایت 630 گیگابایت - 225,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 2520 گیگابایت 1260 گیگابایت - 427,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ساله 5040 گیگابایت 2520 گیگابایت - 810,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ماهه 120 گیگابایت 60 گیگابایت - 80,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 360 گیگابایت 180 گیگابایت - 240,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 720 گیگابایت 360 گیگابایت - 456,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 1440 گیگابایت 720 گیگابایت - 864,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ماهه 40 گیگابایت 20 گیگابایت - 40,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 120 گیگابایت 60 گیگابایت - 120,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 240 گیگابایت 120 گیگابایت - 240,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 480 گیگابایت 240 گیگابایت - 480,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ماهه 840 گیگابایت 420 گیگابایت - 120,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 2520 گیگابایت 1260 گیگابایت - 360,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 5040 گیگابایت 2520 گیگابایت - 6,840 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 10080 گیگابایت 5040 گیگابایت - 1,296,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن

اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا

ما در شبکه های اجتماعی


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا از خدمات ویژه ما به کاربران خود برخوردار شوید

درباره ما


اینترنت یاب، وب سایت اطلاع رسانی درباره معرفی تعرفه های اینترنت پرسرعت ، جشنواره های فروش اینترنت پرسرعت، اینترنت رایگان و معرفی انواع خدمات شرکت های اینترنتی در ایران می باشد.

اگر به تازگی قصد دریافت اینترنت پرسرعت از یکی از شرکت ها را دارید، در اینترنت یاب مشخصات سرویس مد نظر خود را انتخاب کنید تا از بهترین قیمت، بالاترین سرعت و حجم ترافیک و پیشنهادهای ویژه امروز شرکت ها باخبر شوید.